» სარედაქციო ჯგუფი

სარედაქციო ჯგუფი*

 

მთავარი რედაქტორი:


რატი ბახტაძე – თსუ-ს დოქტორანტი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით; ამავე უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრი და მაგისტრი.  2018 წლიდან იატა საქართველოს გენერალური მდივანი, აღმასრულებელი დირექტორი 2014-2017 წლებში; 2018 წლიდან დღემდე არის საერთაშორისო იატას ბორდის წევრი. 2015-2018 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ანალიტიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტისტად  2013-2015 წლებში მუშაობდა პროფექტ www.factcheck.ge-ში იურისტ-ანალიტიკოსად.

  • ნატო, საერთაშირუსი ურთიერთობების და უსაფრთხოების საკითხების მიმართულება;
  • საერთაშორისო სამართლის მიმართულება.

 

 

რედაქტორთა ჯგუფი:


მარიამ ჯანიაშვილი – თსუ-ს დოქტორანტი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით; 2013-2016  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებათა ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, 2016-2018 მრჩეველი/უფროსი სპეციალისტი – საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; ამჟამად მუშაობს EMC-ში სოციალური უფლებების მიმართულებით

  • საერთაშორისო სამართლის მიმართულება.

 

გიორგი მირიანაშვილი – თსუ-ს დოქოტრანტი სამართლის მიმართულებით; 2017 წლიდან დღემდე  ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მთავარი იურისტი; 2015 წლიდან დღემდე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის მიწვეული ლექტორი/ასისტენტი, 2016 წლიდან დღემდე თბილისის ღია უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიწვეული ლექტორი; 2014-2017 წლებში მუშაობდა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წამყვან სპეციალისტად, რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მთავარ იურისტად.

  • ევროპული კავშირის სამართლისა და უსაფრთხოების მიმართულება.

 

ნათია გველესიანი – თსუ-ს დოქტორანტი  კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით; 2011-2012 მუშაობდა  თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებად ელექტრონულ ბილინგვულ სამეცნიერო ჟურნალ ,,სპეკალში” მთარგმნელად. 2013-2014     თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით უფროს სპეციალისტად. 2014-დღემდე  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ანალიტიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

  • ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოების მიმართულება.

 

 

*საერდაქციო ჯგუფმა მუშაობა დაიწყო 2018 წლის 1 ივლისიდან. შესაბამისად, 2018 წლის 1 ივლისამდე გამოქვეყნებული სტატიები არ შედის მათ რედაქტირებულ სტატიებში.

 

E ISSN 2587-5396