E ISSN 2587-5396

Month: April 2021

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში

28/04/2021 By yatage

შესავალი „უსაფრთხოება არსებითად სადავო ცნებაა“. თანამედროვე მსოფლიოში გლობალური უსაფრთხოების კონტურები მკვეთრად გამოკვეთილია. ამის დასტური, კიბერუსაფრთხოების ფენომენია, რომელიც კიბერტერორიზმის საფრთხიდან გამომდინარე დღითი დღე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს თავდაცვით და უსაფრთხოების სფეროში. სახელწმიფოს ძლიერების ბერკეტებიდან კიბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად, კიბერ პოტენციალის ზრდა, დღევანდელ რეალობაში  წარმოადგენს აუცილებლობას სახელმწიფოებისთვის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის

Read More

ნატო და INF ხელშეკრულება

26/04/2021 By yatage

 შესავალი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია, როგორც მშვიდობისა და თავისუფლების გარანტი, საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წევრი და მოკავშირე სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში. შესაბამისად საინტერესოა როგორ  არეგულირებს და რა ტიპის შეთანხმებებს  აწარმოებს ორგანიზაცია შუალედური დიაპაზონის ბირთვულ ძალებთან და, ზოგადად, რა მნიშვნელობა აქვს მათ არსებობს ნატოს უსაფრთხოების სფეროში. საყურადღებოა ბოლო პერიოდში ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ეჭვებიც და ამ 

Read More
ნატო და INF ხელშეკრულება
რუსეთის რბილი ძალა საქართველოს წინააღმდეგ

რუსეთის რბილი ძალა საქართველოს წინააღმდეგ

23/04/2021 By yatage

შესავალი რუსული რბილი ძალა ევროკავშირისა და საქართველოს კონტექსტში განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. რუსეთი აქტიურად იყენებს მის ხელთ არსებულ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საინფორმაციო ბერკეტებს, როგორც იარაღს, თავისი გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ეს უკანასკნელი  განსაკუთრებით აქტიურია იმ სახელმწიფოებში, რომლებიც რუსეთის ტრადიციული გავლენის სფეროში მოიაზრებიან და აშკარად ახდენენ პროდასავლური პოლიტიკური კურსის დეკლარირებას. კრემლის პროპაგანდისტული და დეზინფორმაციული კამპანია საფრთხეს უქმნის ევროპულ

Read More

რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

21/04/2021 By yatage

კიბერტექნოლოგიების განვითარებამ და გავრცელებამ შექმნა ახალი სააფრთხეები და შესაძლებლობები საერთაშორისო არენაზე.  შესაბამისად, კიბერსივრცე გახდა ის განზომილება, რომელშიც ბრძოლა, შეიარაღება ასიმეტრიულია და ასეთ სიტუაციაში რთულია განისაზღვროს, ვინ ძლიერია და ვინ – სუსტი, ასევე ძნელია პროგნოზის გაკეთებაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიბერსივრცე სამხედრო დოქტრინაში განისაზღვრა, როგორც კონფლიქტის ახალი სფერო. კიბერსივრცეში აქტორებს მარტივად შეუძლიათ  ვინაობის დაფარვა და მათი გამოვლენა

Read More
რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის
სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირი და დღევანდელი პოლიტიკური კლიმატი, რომელსაც რუსეთი რეგიონში აყალიბებს

სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირ...

19/04/2021 By yatage

შესავალი მსოფლიოსში ყველაზე მჭირდო ეკონომიკური გაერთიანება ევროკავშირი თავისი გეოპოლიტიკითა და საგარეო პოლიტიკით საკმაოდ კომპლექსური ხასიათის მატარებელია. იგი თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია და ზემოქმედებს, როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებზე, ასევე პირიქითაც. დაბალგანვითარებული ქვეყნების, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების მთავარი მისწრაფება/სახელმწიფო კურსი მათი ღირებულებებიდან გამომდინარე დასავლეთია, შესაბამისად  საქართველო მომართულია ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ იმდენაც, რამდენადაც ეს მას შეუძლია. მის ამ სახელმწიფო კურსს კი

Read More

Is Georgia’s pro-western orientation a myth or ...

15/04/2021 By yatage

Introduction Georgia has an open pro-western orientation foreign policy, and the evidence lies in Georgia’s aspiration towards NATO and EU membership. In 2012 through the parliamentary elections, Georgia underwent a peaceful transition of power, and the new government signed an Association Agreement with the EU which was perceived as an emphasis on pro-western orientation. Georgia’s

Read More
Is Georgia’s pro-western orientation a myth or reality? – Hindering factors to liberal democracy perception in Georgia
ნატოს როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში

ნატოს როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში

13/04/2021 By yatage

შესავალი ეკონომიკური კეთილდღეობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია ქვეყნის განვითარებისთვის.  სტატიაში საუბარი იქნება, თუ როგორ  უწყობს ხელს ნატოში გაწევრიანება ინვესტიციების მოზიდვას ხელს, ქვეყნის ეკონომიკის აღორძინებას და არგუმენტებით   მოყვანილი იქნება სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები თუ როგორი იყო მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ნატოში ინტეგრაციამდე  და რამდენად გაიზარდა მათი ეკონომიკა, ინტეგრაციის შემდეგ. სტატიაში  წარმოდგენილი იქნება  თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია არა

Read More

პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა ...

06/04/2021 By yatage

შესავალი დღემდე გრძელდება დაუსრულებელი მსჯელობა პრევენციულ თავდაცვასთან დაკავშირებით. ზოგი მისი დასაშვებობის მომხრეა, ზოგიც კი მოწინააღმდეგე. მომხრეები აცხადებენ, რომ ბირთვულ ეპოქაში ცხოვრება პრევენციული თავდაცვის დასაშვებობას აუცილებელს ხდის, რადგანაც თუკი სახელმწიფოები დაელოდებიან პირველ თავდასხმას, დიდი საფრთხეა, რომ ამან მათი სრული განადგურება გამოიწვიოს. მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ პრევენციული თავდაცვის კონცეფციას საერთაშორისო სამართალში არ აქვს იურიდიული საფუძველი. ისინი ამტკიცებენ,

Read More
პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა უსაფრთხოებისთვის და მისი დასაშვებობა საერთაშორისო სამართალში
ევროკავშირში მომსახურების თავისუფალი გადაადგილების ძველი და ახალი გამოწვევები პანდემიის პირობებში

ევროკავშირში მომსახურების თავისუფალი გადაადგილე...

02/04/2021 By yatage

მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ერთ-ერთია იმ ოთხ დიდ თავისუფლებებს შორის, რომლებიც წარმოადგენენ ევროპის საერთო ბაზრის ქვაკუთხედს. ევროკავშირის სამართალი, კერძოდ ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება, უზრუნველყოფს ძირითად თავისუფლებებს, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა ევროკავშირის ფარგლებში ისეთი უპირატესობით სარგებლოობაა, როგორიც არის საქონლის, კაპიტალის, მომსახურებისა და  ადამიანთა თავისუფალი გადაადგილება. საკამოდ რთულია ამ თავისუფლებებს შორის მომსახურების თავისუფალი გადაადგილების გამორჩევა, რაც ხშირად ხდება ევროკავშირის

Read More

კოსოვოს კონფლიქტი და ჰუმანიტარული ინტერვენცია

01/04/2021 By yatage

შესავალი კოსოვოს კონფლიქტმა ,,ჰუმანიტარული ინტერვენციის“ საერთაშორისო სამართლის გადახედვის საჭიროება წარმოქმნა.  კოსოვოში 1998-1999 წლებში მიმდინარე მოვლენების დროს სახეზე იყო ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, მასობრივი გაძევება და ომის დანაშაულები. ნატოს სამხედრო ძალების ინტერვენცია და დაბომბვის ფაქტები  საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების გარკვეული ნაწილის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული, ცალკეულ შემთხვევებში კი გაკრიტიკებული. 1999 წლის 23 მარტს, ნატომ დაიწყო სამ თვიანი

Read More
კოსოვოს კონფლიქტი და ჰუმანიტარული ინტერვენცია