E ISSN 2587-5396

Category: აშშ

აშშ-ჩინეთის ეკონომიკურ-ინფრასტრუქტურული-საინფორმაციო ომი  პოლიტიკურ კონტექსტში

აშშ-ჩინეთის ეკონომიკურ-ინფრასტრუქტურული-საინფორ...

30/06/2021 By yatage

შესავალი სახელმწიფოები ქმნიან საერთაშორისო სისტემას, რომელშიც თითოეულ აქტორს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რამეთუ ისინი აქტიურად არიან ჩართულები მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში. თუმცა გარკვეული ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს საერთაშორისო წესრიგი,რაც ხდებოთა კიდეც საუკუნეების განმავლობაში. საერთაშორისო სისტემა დღესაც იცვლება, რომლის საუკეთესო მაგალითად გამოდგება აშშ-ჩინეთის ურთიერთობები. საინტერესოა ვიცოდეთ, პოლიტიკური ამინდის შემქმნელი ზესახელმწიფოები როგორი გზებით ცდილობენ უპირატესობის მოპოვებასა

Read More

დემოკრატიის კრიზისი დასავლეთში, როგორც უსაფრთხო...

18/05/2021 By yatage

შესავალი თანამედროვე სახელმწიფოში დემოკრატია და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება ქვეყნის პოლიტიკური ინსტიტუტების მშენებლობის დროს ფუნდამენტურ მნიშვნელობას წარმოადგენს. ამაზე  დასავლეთში  პრინციპულად აღარ კამათობენ,  თუმცა დემოკრატიის  ხარისხი და მისი დაკნინება ნამდვილად აღშფოთებას იწვევს. დემოკრატიულობა თავისთავად ახდენს გავლენას ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. წინამდებარე ნაშრომში განიხილება  დასავლეთში მიმდინარე პროცესები დემოკრატიის განვითარებისა თუ კრიზისის კუთხით. საუბარი იქნება თუ რა არის

Read More
დემოკრატიის კრიზისი დასავლეთში, როგორც უსაფრთხოების გამოწვევა
აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და „ოთხეულის“ ჩარჩო

აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და „ოთხეულის“ ჩარჩო

11/05/2021 By yatage

  შესავალი დღესდღეობით, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ის ქვეყანა, რომელიც მშვიდობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომწოდებელია, თუმცა ამერიკის ისტორიის მანძილზე იყო პერიოდები, როდესაც აშშ-ს პოლიტიკა შედარებით იზოლაციონისტური მიდგომით გამოირჩეოდა. სტატია 2 ნაწილად იყოფა, ერთი ნაწილი შეეხება, ამერიკის საგარეო პოლიტიკის გზას – იზოლაციონიზმიდან ინტერნაციონალიზმამდე, ხოლო მეორე ნაწილი, ბრუს ვ.ჯენტლესონის „ოთხეულის“ ჩარჩოს ანალიზს ეთმობა, რომელიც თავის მხრივ შედგება 3

Read More

ნატო და INF ხელშეკრულება

26/04/2021 By yatage

 შესავალი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია, როგორც მშვიდობისა და თავისუფლების გარანტი, საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წევრი და მოკავშირე სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში. შესაბამისად საინტერესოა როგორ  არეგულირებს და რა ტიპის შეთანხმებებს  აწარმოებს ორგანიზაცია შუალედური დიაპაზონის ბირთვულ ძალებთან და, ზოგადად, რა მნიშვნელობა აქვს მათ არსებობს ნატოს უსაფრთხოების სფეროში. საყურადღებოა ბოლო პერიოდში ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ეჭვებიც და ამ 

Read More
ნატო და INF ხელშეკრულება
საქართველო და ტრამპის ადმინისტრაცია  – ურთიერთობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

საქართველო და ტრამპის ადმინისტრაცია  – ურ...

18/03/2020 By yatage

დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის პოსტის დაკავებამ არაეთგვაროვანი გამოხმაურება ჰპოვა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ შორის, საქართველოში. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ნაწილი ამ ფაქტს შიშით შეხვდა, რომ რუსეთთან ’’უკეთესი ურთიერთობების“ დამყარების საფასური შესაძლოა საქართველოს, უკრაინის თუ რუსეთის სხვა მეზობლის ინტერესების დათმობა და კომპრომისი ყოფილიყო. საქართველო-აშშ-ს ურთიერთობების მიმომხილველთა ნაწილი კი მიიჩნევდა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში მხარდაჭერა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და

Read More

აშშ-ს არჩევნები 2016 წელს – შედეგები და გ...

23/01/2017 By yatage

მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ პირველი დასახლებები შექმნა, მასთან ერთად წარმოიშვა  სამხედრო დაპირისპირებებიც. ალბათ, ამიტომ უწოდებენ მსოფლიო ისტორიას ომების ისტორიასაც. თუმცა, ამავდროულად მშვიდობის დამყარებისა თუ ქვეყნების მიერ  ერთმანეთის დახმარების მცდელობის მიზნით, არაერთხელ შექმნილა სხვადასხვა ორგანიზაცია თუ სამხედრო ბლოკი. ზოგიერთმა გაამართლა და შედეგიც გამოიღო, ზოგიერთმა კი ხშირად სიტუაცია უფრო გაამწვავა კიდეც.

Read More

The U.S. presidential elections and its impact ...

29/12/2016 By yatage

The country’s foreign policy equally depends on the internal political, economic and social processes, as well as, on the international environment, whether on a regional or global level. For every democratic society, elections are essential allowing citizens to assess the domestic and foreign policy of the past years and decide whether to support previous political force

Read More

აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნები და მისი გავლენა ნა...

25/12/2016 By yatage

ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ფორმირება დამოკიდებულია ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სოციალურ მოვლენებსა და  საერთაშორისო გარემოზე, იქნება ეს გლობალური თუ რეგიონალური მასშტაბით. ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის უმნიშვნელოვანესია სახელისუფლებო არჩევნები, რომელიც საშუალებას აძლევს თითოეულ მოქალაქეს შეაფასოს გასული წლების საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა, მხარი დაუჭიროს წინა ხელისუფლების კურსს ან აირჩიოს ქვეყნის

Read More

ვის ინტერესებს იცავენ სირიაში?

23/12/2016 By yatage

2011 წელს სირიაში დაწყებული დაპირისპირება ოპოზიციურ ძალებსა და ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებას შორის ფართომასშტაბიან სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. 2016 წლის აპრილში  გაეროს მიერ გამოქვეყნებული  მონაცემების თანახმად 400000 -მდე სამოქალქო და სამხედრო პირია დაღუპული, 4 მილიონამდე ადამიანი კი ქვეყნის  ძნელად მისადგომ რეგიონებში რჩება, სადაც სამედიცინო დახმარებისა  და საკვების მიწოდება შეუძლებელია. ზუსტი ინფორმაცია უცნობია, თუმცა 2016 წლის 13 დეკემბერს, ამბოხებულთა

Read More