E ISSN 2587-5396

Category: ევროკავშირი

სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირი და დღევანდელი პოლიტიკური კლიმატი, რომელსაც რუსეთი რეგიონში აყალიბებს

სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირ...

19/04/2021 By yatage

შესავალი მსოფლიოსში ყველაზე მჭირდო ეკონომიკური გაერთიანება ევროკავშირი თავისი გეოპოლიტიკითა და საგარეო პოლიტიკით საკმაოდ კომპლექსური ხასიათის მატარებელია. იგი თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია და ზემოქმედებს, როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებზე, ასევე პირიქითაც. დაბალგანვითარებული ქვეყნების, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების მთავარი მისწრაფება/სახელმწიფო კურსი მათი ღირებულებებიდან გამომდინარე დასავლეთია, შესაბამისად  საქართველო მომართულია ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ იმდენაც, რამდენადაც ეს მას შეუძლია. მის ამ სახელმწიფო კურსს კი

Read More

ევროკავშირში მომსახურების თავისუფალი გადაადგილე...

02/04/2021 By yatage

მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ერთ-ერთია იმ ოთხ დიდ თავისუფლებებს შორის, რომლებიც წარმოადგენენ ევროპის საერთო ბაზრის ქვაკუთხედს. ევროკავშირის სამართალი, კერძოდ ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება, უზრუნველყოფს ძირითად თავისუფლებებს, რომელთა მთავარი დანიშნულებაა ევროკავშირის ფარგლებში ისეთი უპირატესობით სარგებლოობაა, როგორიც არის საქონლის, კაპიტალის, მომსახურებისა და  ადამიანთა თავისუფალი გადაადგილება. საკამოდ რთულია ამ თავისუფლებებს შორის მომსახურების თავისუფალი გადაადგილების გამორჩევა, რაც ხშირად ხდება ევროკავშირის

Read More
ევროკავშირში მომსახურების თავისუფალი გადაადგილების ძველი და ახალი გამოწვევები პანდემიის პირობებში
ჰიბრიდული ომი – ახალი გამოწვევა ევროპის  უსაფრთხოებისთვის

ჰიბრიდული ომი – ახალი გამოწვევა ევროპის ...

29/12/2020 By yatage

ომის ბუნება XXI საუკუნეშიც არ შეცვლილა, თუმცა გლობალიზაციისა და განვითარების კვალდაკვალ შეიცვალა თავად კონფლიქტის ხასიათი და გაჩნდა კონფლიქტის ახალი ფორმა-ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომისთვის არასამხედრო საშუალებების სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა უპირველესი მაჩვენებელია. ამჟამად ჰიბრიდული ომი სახელმწიფოთა, მათ შორის ევროკავშირის წევრების წინააღმდეგ, ძირითადად მოიცავს ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციების გამოყენებას, საარჩევნო პროცესებში ჩარევას, დეზინფორმაციას, კიბერ თავდასხმებსა და ფინანსური ზეგავლენების გამოყენებას.

Read More

ევროპის უსაფრთხოების ახალი გამოწვევა – მ...

25/12/2020 By yatage

მსოფლიო პანდემიამ  გლობალიზაცია დააყეენა ახალი გამოწვევების წინაშე, რამაც ასევე შეცვალა მიგრაციული პოლიტიკა. ეს განსაკუთრებით აისახა საზოგადოებრივი ცხოვრების სოციალურ და ეკონომიკურ ნაწილზე აისახა. პანდემიის შედეგად თავისთავად მოხდა ქვეყნებს შორის საზღვრების ჩაკეტვა, უკუმიგრაციული პროცესების გააქტიურება, და ქვეყნებს შორის კავშირურთიერთობის ახალი პოლიტიკის ჩამოყალიბება. საინტერესოა იმ მეცნიერთა აზრი, რომლებიც 2020 წლის პანდემიით გამოწვეულ შეზრუდვებში, გლობალური მიგრაციის ეპოქის დასასრულის ნიშებსაც

Read More
ევროპის უსაფრთხოების ახალი გამოწვევა –  მიგრანტები პანდემიის დროს
BREXIT-ის შედეგების გავლენა ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთზე

BREXIT-ის შედეგების გავლენა ევროკავშირსა და დიდ...

24/12/2020 By yatage

 ურთიერთობა ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთს შორის გრძელვადიანი თავისებურებებით ხასიათდება. ევროკავშირი დემოკრატიულობის, სტაბილურობისა და მდგრადი განვითარების გარანტია. მისი დევიზია „მრავალფეროვნება ერთიანობაში“. რის ფარგლებშიც ქვეყნები, რომლებიც გაერთიანებაში არიან გაწევრიანებულნი იღებენ, როგორც სარგებელს, ასევე გასცემენ მას ერთიანობის იდეის სასიკეთოდ. დიდი ბრიტანეთისა და ორგანიზაციის უშუალო ურთიერთობა იწყება 1961 წელს, როდესაც ის აკეთებს განცხადებას ორგანიზაციის წევრობაზე.  ეს კი თავის მხრივ

Read More

საერთაშორისო პოზიცია – რუსეთი და განგრძობ...

05/06/2020 By yatage

განგრძობადი ოკუპაცია რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა დღევანდელი მსოფლიოსთვის სიახლეს არ წარმოადგენს, ვინაიდან, სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებიდანვე იწყება მისი ექსპანსიური ბუნების გამოვლენა, რაც დღემდე უარყოფითად აისახება მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიულ მთლიანობაზე. დროთა განმავლობაში რუსეთის გაძლიერებამ მსოფლიო სახელმწიფოების ყურადღება მიიპყრო და დღესაც განხილვის საგანს წარმოადგენს. აშკარაა, რომ რუსეთი ჩვეულ ხასიათს არ ღალატობს და განაგრძობს ტერიტორიების დაკავებას არა მარტო საქართველოში, არამედ –

Read More
საერთაშორისო პოზიცია – რუსეთი და განგრძობადი ოკუპაცია
ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა 2025 წლისთვის

ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა 2025 წლისთვის

11/02/2019 By yatage

შესავალი 2018 წლის 6 თებერვალს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი “სარწმუნო გაფართოების პერსპექტივა და ევროკავშირის გაზრდილი  ჩართულობა დასავლეთ ბალკანეთთან’’, რომელიც განმარტავს იმას, თუ როგორ უნდა გაზარდოს ევროკავშირმა გაწევრიანების პერსპექტივა და აწარმოოს გაფართოების პოლიტიკა დასავლეთ ბალკანეთის ექვს ქვეყანასთან. ეს სტრატეგია ადასტურებს რეგიონის ევროპულ მომავალს სტაბილური, ძლიერი და ერთიანი საერთო ღირებულებების საფუძველზე. სტრატეგია ნათელს ხდის იმას, რომ

Read More

ევროკავშირის როლი საქართველოს დემოკრატიზაციის გ...

03/10/2018 By yatage

შესავალი ევროკავშირი, როგორც ევროპული ქვეყნების ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური კავშირი, ეფუძნება ისეთ საერთო ღირებულებებს, როგორიცაა დემოკრატია, ადამიანთა უფლებები და კანონის უზენაესობა. ევროკავშირი წარმოადგენს ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური ინსტიტუციონალური მოწყობის მქონე სუპრანაციონალურ ორგანიზმს, რომელიც წევრ სახელმწიფოებში ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების დამკვიდრებას, სახელმწიფოთა სტაბილურ და მშვიდ განვითარებას ცდილობს. ევროკავშირის ინტერესები სცილდება მხოლოდ წევრი ქვეყნების საზღვრებს და ევროპული მასშტაბით

Read More
ევროკავშირის როლი საქართველოს დემოკრატიზაციის გზაზე

“ბრექსიტი–ევროსკეპტიციზმის საწყისი”

10/02/2018 By yatage

ბრიტანეთმა ევროკავშირის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, 2016 წლის 23 ივნისს ჩატარებული რეფერენდუმი,  რომელიც მსოფლიოსთვის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად იქცა, მიზნად ისახავდა მოსახლეობის აზრის გაგებას, სურდათ თუ არა მათ ევროკავშირის დატოვება. საზოგადოების უმრავლესობისათვის რეფერენდუმის შედეგები მოულოდნელი აღმოჩნდა- მოსახლეობის 52% -მა მხარი დაუჭირა ევროკავშირის დატოვებას, ხოლო 48% მომხრე იყო ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის.

Read More

რუსეთის მადესტაბილიზირებელი პოლიტიკა

02/10/2017 By yatage

შარშან რუსეთმა გააფორმა ხელშეკრულება უნგრეთის პრემიერ მინისტრ ვიქტორ ორბანთან, რომელიც ეხებოდა 10 მილიარდი ევროს სანაცვლოდ პაკსის ბირთულ ელექტროსადგურზე რეაქტორების აშენებას. ორბანი ბოლო წლების მანძილზე პუტინის ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი მხარდამჭერი იყო ევროკავშირის ფარგლებში. თუმცა, უნგრეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა სადაც რუსეთი კეთილგანწყობის მოპოვებას ცდილობს. რუსეთი აქტიურად ავრცელებს საკუთარ გავლენას ბალკანეთში, კერძოდ კი სერბეთსა და ბოსნიაში. უნგრეთში

Read More