E ISSN 2587-5396

Category: საერთაშორისო უსაფრთხოება

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო სისტემაში – საქართველო და თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევები.

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო სისტემაში – ს...

02/01/2023 By yatage

         შესავალი   დღეს საერთაშორისო პოლიტიკური სისტემა დიდ ძვრებს განიცდის. რუსეთ-უკრაინის ომმა და მისმა სამომავლო შედეგებმა შესაძლოა სრულიად ახალ საერთაშორისო სისტემას დაუდოს დასაბამი. ზემოხსენებულ ომს უდიდესი გავლენა აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მსოფლიო ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ-კულტურულ და სხვა მრავალ მნიშვნელოვან ასპექტზე. ბუნებრივია, ამგვარ რეალობაში ქვეყნებს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გადახედვა უწევთ. ამ მხრივ არც საქართველო უნდა იყოს გამონაკლისი,

Read More

Power Transition Theory and Its Limitations

25/01/2022 By yatage

Introduction The International Order built and led, for almost 70 years, by the United States is in crisis. We can see that in the Middle East, East Asia, Eastern Europe and even in the US and EU (internally). Things are changing and moving towards a global transition, and the fear of the order breaking down

Read More
Power Transition Theory and Its Limitations
ტერორისტული ორგანიზაციის ტრანსფორმაცია ლოკალურ პოლიტიკურ ძალად

ტერორისტული ორგანიზაციის ტრანსფორმაცია ლოკალურ ...

19/07/2021 By yatage

შესავალი გლობალური ტერორიზმი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა. ტერორისტული ორგანიზაციები და დაჯგუფებები მარტივად ითვისებენ ახალ ტექნოლოგიებს და სხვადასხვა მიზნის განსახორციელებლად იყენებენ ბრძოლის როგორც ტრადიციულ, ისე არატრადიციულ მეთოდებს. ჯიჰადი, ზოგიერთ ქვეყანასთან მიმართებით, პოლიტიკის ნაწილად იქცა. მუდმივად მზარდი ტერორისტული საფრთხის პირობებში კი დასავლური სახელმწიფოები მოლაპარაკების მეორე მხარედ თანდათან უფრო ხშირად განიხილავენ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის

Read More

დემოკრატიის კრიზისი დასავლეთში, როგორც უსაფრთხო...

18/05/2021 By yatage

შესავალი თანამედროვე სახელმწიფოში დემოკრატია და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება ქვეყნის პოლიტიკური ინსტიტუტების მშენებლობის დროს ფუნდამენტურ მნიშვნელობას წარმოადგენს. ამაზე  დასავლეთში  პრინციპულად აღარ კამათობენ,  თუმცა დემოკრატიის  ხარისხი და მისი დაკნინება ნამდვილად აღშფოთებას იწვევს. დემოკრატიულობა თავისთავად ახდენს გავლენას ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. წინამდებარე ნაშრომში განიხილება  დასავლეთში მიმდინარე პროცესები დემოკრატიის განვითარებისა თუ კრიზისის კუთხით. საუბარი იქნება თუ რა არის

Read More
დემოკრატიის კრიზისი დასავლეთში, როგორც უსაფრთხოების გამოწვევა
კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე და ალიანსის სტრატეგიული კონცეფცია ამ გამოწვევასთან საბრძოლველად

კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე დ...

07/05/2021 By yatage

შესავალი დღეისდღეობით უდავოა, რომ კიბერუსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. აღნიშნულ სფეროში ალიანსის ძირითად მიზანს საინფორმაციო ქსელების დაცვითა და ამ მიმართულებით ხელმომწერ ქვეყანათა შესაძლებლობების გაძლიერებით კიბერუსაფრთხოებაში სტაბილიზებისა და შესაძლო საფრთხეებთან ღირსეული გამკლავება წარმოადგენს. ეჭვგარეშეა რომ კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას არა მარტო რიგი ქვეყნების უსაფრთხოებას არამედ საფრთხის ქვეშ დააყენოს

Read More

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში

28/04/2021 By yatage

შესავალი „უსაფრთხოება არსებითად სადავო ცნებაა“. თანამედროვე მსოფლიოში გლობალური უსაფრთხოების კონტურები მკვეთრად გამოკვეთილია. ამის დასტური, კიბერუსაფრთხოების ფენომენია, რომელიც კიბერტერორიზმის საფრთხიდან გამომდინარე დღითი დღე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს თავდაცვით და უსაფრთხოების სფეროში. სახელწმიფოს ძლიერების ბერკეტებიდან კიბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად, კიბერ პოტენციალის ზრდა, დღევანდელ რეალობაში  წარმოადგენს აუცილებლობას სახელმწიფოებისთვის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის

Read More
ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში
პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა უსაფრთხოებისთვის და მისი დასაშვებობა საერთაშორისო სამართალში

პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა ...

06/04/2021 By yatage

შესავალი დღემდე გრძელდება დაუსრულებელი მსჯელობა პრევენციულ თავდაცვასთან დაკავშირებით. ზოგი მისი დასაშვებობის მომხრეა, ზოგიც კი მოწინააღმდეგე. მომხრეები აცხადებენ, რომ ბირთვულ ეპოქაში ცხოვრება პრევენციული თავდაცვის დასაშვებობას აუცილებელს ხდის, რადგანაც თუკი სახელმწიფოები დაელოდებიან პირველ თავდასხმას, დიდი საფრთხეა, რომ ამან მათი სრული განადგურება გამოიწვიოს. მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ პრევენციული თავდაცვის კონცეფციას საერთაშორისო სამართალში არ აქვს იურიდიული საფუძველი. ისინი ამტკიცებენ,

Read More

ქაშმირის კონფლიქტი და ნატოს როლი – პოზიცი...

30/03/2021 By yatage

შესავალი ნაშრომი ეხება ინდოეთ-პაკისტანის კონფლიქტს, რომელიც ქაშმირის კონფლიქტის სახელითაა ცნობილი, რა როლი აკისრია ნატოს ამ ხანგძლივი დაპირისისპირების გადაწყვეტაში და როგორია მისი პოზიცია. ნატოს აქტიური დამოკიდებულების ზრდა შეინიშნება 2000-იანი წლებიდან, შესაბამისად განხილული იქნება ამ პერიოდის ურთიერთობები. ნაშრომში განხილულია 2005 წლის მიწისძვრა ქაშმირში, რომელიც გარდამტეხი მოვლენა იყო ნატო-პაკისტანის ურთიერთობაში. საინტერესოა როგორ და რა მიზეზით განახორციელა ნატომ ჰუმანიტარული

Read More
ქაშმირის კონფლიქტი და ნატოს როლი – პოზიცია კონფლიქტთან მიმართებით
ევროპის უსაფრთხოების ახალი გამოწვევა –  მიგრანტები პანდემიის დროს

ევროპის უსაფრთხოების ახალი გამოწვევა – მ...

25/12/2020 By yatage

მსოფლიო პანდემიამ  გლობალიზაცია დააყეენა ახალი გამოწვევების წინაშე, რამაც ასევე შეცვალა მიგრაციული პოლიტიკა. ეს განსაკუთრებით აისახა საზოგადოებრივი ცხოვრების სოციალურ და ეკონომიკურ ნაწილზე აისახა. პანდემიის შედეგად თავისთავად მოხდა ქვეყნებს შორის საზღვრების ჩაკეტვა, უკუმიგრაციული პროცესების გააქტიურება, და ქვეყნებს შორის კავშირურთიერთობის ახალი პოლიტიკის ჩამოყალიბება. საინტერესოა იმ მეცნიერთა აზრი, რომლებიც 2020 წლის პანდემიით გამოწვეულ შეზრუდვებში, გლობალური მიგრაციის ეპოქის დასასრულის ნიშებსაც

Read More

BREXIT-ის შედეგების გავლენა ევროკავშირსა და დიდ...

24/12/2020 By yatage

 ურთიერთობა ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთს შორის გრძელვადიანი თავისებურებებით ხასიათდება. ევროკავშირი დემოკრატიულობის, სტაბილურობისა და მდგრადი განვითარების გარანტია. მისი დევიზია „მრავალფეროვნება ერთიანობაში“. რის ფარგლებშიც ქვეყნები, რომლებიც გაერთიანებაში არიან გაწევრიანებულნი იღებენ, როგორც სარგებელს, ასევე გასცემენ მას ერთიანობის იდეის სასიკეთოდ. დიდი ბრიტანეთისა და ორგანიზაციის უშუალო ურთიერთობა იწყება 1961 წელს, როდესაც ის აკეთებს განცხადებას ორგანიზაციის წევრობაზე.  ეს კი თავის მხრივ

Read More
BREXIT-ის შედეგების გავლენა ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთზე