E ISSN 2587-5396

Category: საერთაშორისო სამართალი

„რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური სტრატეგია, როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის და საერთაშორისო წესრიგის მთავარი გამოწვევა“

„რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური სტრატეგია, ...

30/06/2021 By yatage

შესავალი საბჭოთა კავშირის დაშლა და ცივ ომში დამარცხება რუსეთისთვის დღემდე დიდ ტრავმას  და მის მთავარ კომპლექსს წარმოადგენს. „ძველი დიდების დაბრუნება“, „ჰეგემონიის გავრცელება“ ყოფილ წევრ ქვეყნებზე, ეს ის საკითხებია რაც რუსეთს მოსვენებას დღემდე არ აძლევს. მოსკოვის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი „პრივილეგირებულ ინტერესთა რეგიონში“ საკუთარი გავლენის გავრცელებაა. ერთ-ერთი იარაღი რომელსაც რუსეთი აქტიურად იყენებს არის ჰიბრიდული ომი. თავის

Read More

ნატო და INF ხელშეკრულება

26/04/2021 By yatage

 შესავალი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია, როგორც მშვიდობისა და თავისუფლების გარანტი, საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წევრი და მოკავშირე სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში. შესაბამისად საინტერესოა როგორ  არეგულირებს და რა ტიპის შეთანხმებებს  აწარმოებს ორგანიზაცია შუალედური დიაპაზონის ბირთვულ ძალებთან და, ზოგადად, რა მნიშვნელობა აქვს მათ არსებობს ნატოს უსაფრთხოების სფეროში. საყურადღებოა ბოლო პერიოდში ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ეჭვებიც და ამ 

Read More
ნატო და INF ხელშეკრულება
სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირი და დღევანდელი პოლიტიკური კლიმატი, რომელსაც რუსეთი რეგიონში აყალიბებს

სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირ...

19/04/2021 By yatage

შესავალი მსოფლიოსში ყველაზე მჭირდო ეკონომიკური გაერთიანება ევროკავშირი თავისი გეოპოლიტიკითა და საგარეო პოლიტიკით საკმაოდ კომპლექსური ხასიათის მატარებელია. იგი თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია და ზემოქმედებს, როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებზე, ასევე პირიქითაც. დაბალგანვითარებული ქვეყნების, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების მთავარი მისწრაფება/სახელმწიფო კურსი მათი ღირებულებებიდან გამომდინარე დასავლეთია, შესაბამისად  საქართველო მომართულია ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ იმდენაც, რამდენადაც ეს მას შეუძლია. მის ამ სახელმწიფო კურსს კი

Read More

პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა ...

06/04/2021 By yatage

შესავალი დღემდე გრძელდება დაუსრულებელი მსჯელობა პრევენციულ თავდაცვასთან დაკავშირებით. ზოგი მისი დასაშვებობის მომხრეა, ზოგიც კი მოწინააღმდეგე. მომხრეები აცხადებენ, რომ ბირთვულ ეპოქაში ცხოვრება პრევენციული თავდაცვის დასაშვებობას აუცილებელს ხდის, რადგანაც თუკი სახელმწიფოები დაელოდებიან პირველ თავდასხმას, დიდი საფრთხეა, რომ ამან მათი სრული განადგურება გამოიწვიოს. მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ პრევენციული თავდაცვის კონცეფციას საერთაშორისო სამართალში არ აქვს იურიდიული საფუძველი. ისინი ამტკიცებენ,

Read More
პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა უსაფრთხოებისთვის და მისი დასაშვებობა საერთაშორისო სამართალში
რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ დე-ოკუპაციისთვის ?

რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ დე-ოკუპაც...

22/07/2020 By yatage

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები და მათი დე-ოკუპაცია ყველაზე რთული და პრობლემატური საკითხია ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ისეთ ტერმინებთან როგორიცაა: ტერიტორიული მთლიანობა, საზღვრების ურღვევობა, ინდივიდის თავისუფლებებისა და უფლებების დაცვა, ლტოლლვილების დაბრუნება და სხვა. რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციით, ინტენსიური მილიტარიზაციითა და სასაზღვრო ჯარების განლაგებით არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს, რაც არამხოლოდ მის, ასევე რეგიონის უსაფრთხოებას ემუქრება. ეს

Read More

ხალხთა თვითგამორკვევის უფლება და მისი ტრანსფორმ...

04/01/2018 By yatage

ხალხთა თვითგამორკვევის უფლება წარმოადგენს თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც აღიარებულია გაეროს წესდებით.  თვითგამორკვევის უფლება არის იმ ძირითად პრინციპებს შორის ერთ-ერთი, რომელთა საფუძველზეც ფუნქციონირებს მთელი

Read More