E ISSN 2587-5396

Category: კავკასიის უსაფრთხოება

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო სისტემაში – საქართველო და თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევები.

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო სისტემაში – ს...

02/01/2023 By yatage

         შესავალი   დღეს საერთაშორისო პოლიტიკური სისტემა დიდ ძვრებს განიცდის. რუსეთ-უკრაინის ომმა და მისმა სამომავლო შედეგებმა შესაძლოა სრულიად ახალ საერთაშორისო სისტემას დაუდოს დასაბამი. ზემოხსენებულ ომს უდიდესი გავლენა აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მსოფლიო ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ-კულტურულ და სხვა მრავალ მნიშვნელოვან ასპექტზე. ბუნებრივია, ამგვარ რეალობაში ქვეყნებს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გადახედვა უწევთ. ამ მხრივ არც საქართველო უნდა იყოს გამონაკლისი,

Read More

რუსეთის საგარეო პოლიტიკური ვექტორის შემობრუნება...

25/10/2022 By yatage

    შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში ცივი ომის დასრულების შემდეგ, მართალია ჩამოიშალა ორპოლუსიანი სისტემა, თუმცა ამავე დროს გაიზარდა ადგილობრივი დაპირისპირებების რაოდენობა. ამ მხრივ  რეგიონულ კონფლიქტებს შორის სამხრეთ კავკასიის სამეზობლოში აღსანიშნავია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაპირისპირება-ყარაბაღის მეორე ომი, რომელიც მიმდინარეობდა 2020 წლის 27 სექტემბრიდან 2020 წლის 10 ნოემბრამდე. ამ დაპირისპირების საერთაშორისო ხასიათი გამოიხატა იმაში,რომ კარგად გამოჩნდა რეგიონული

Read More
რუსეთის საგარეო პოლიტიკური ვექტორის შემობრუნება სამხრეთ კავკასიაში: ყარაბაღის მეორე ომიდან დღემდე
“სამხრეთ კავკასიაში ირან – აზერბაიჯანს შორის დაძაბული ურთიერთობების გავლენა დასავლურ სამაყროსა და საქართველოზე„

“სამხრეთ კავკასიაში ირან – აზერბაიჯანს შო...

17/12/2021 By yatage

შესავალი სამხრეთ კავკასია და მასთან დაკავშირებული  სამხედრო -პოლიტიკური ან თუნდაც ეკონომიკური საკითხები არაერთხელ ყოფილა ინტერესის საგანი საერთაშორისო საზოგადოებაში. მოგეხსენებათ, მოცემული რეგიონი თითქმის ყოველთვის წარმოადგენდა საომარი მოქმედებების არეალს იმ აღმოსავლური სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც დღესაც ვერ იყოფენ ტერიტორიებს ან თუნდაც ნაციონალურ ან რელიგიურ საკითხებზე ვერ თანხმდებიან. აღნიშნული საკითხები კი უდიდეს გავლენას ახდენს როგორც საქართველოზე, ისე ერთად აღებულ მთელ

Read More

რუსეთის საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვი...

30/06/2021 By yatage

შესავალი რუსეთი ცდილობს ეკონომიკურ-პოლიტიკური გავლენითა  და საინფორმაციო ომის გამოყენებით განახორციელოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკური მიზნები, რაც ,,გავლენის სფეროების’’ აღდგენასა და მისი, როგორც ,,დომინანტის იმიჯის ‘’ შენარჩუნებაში გამოიხატება. აქვს მცდელობა, ნავთობის უზარმაზარი მარაგი  გამოიყენოს უკრაინის, საქართველოს და სირიის პროცესებში, რომელიც საერთაშორისო ნორმებიდან ამოვარდნილია. მაგალითად, 2006 წელს უკრაინას ჩაუკეტა ბუნებრივი გაზის წყაროები, ხოლო 2008 წელს საქართველოს  და სირიაში

Read More
რუსეთის საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში
მთიანი ყარაბაღი, სომხეთის უსაფრთხოება და საქართველოს როლი კონფლიქტის დარეგულირებაში

მთიანი ყარაბაღი, სომხეთის უსაფრთხოება და საქართ...

13/02/2019 By yatage

შესავალი 1990-იანი წლები პარადოქსულად დაიწყო. თითქოს, საბჭოთა ეპოქის დასრულებას თავისუფალი და მშვიდობიანი მსოფლიოს შექმნა უნდა მოჰყოლოდა, თუმცა, პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაცია არც თუ ისე უმტკივნეულო აღმოჩნდა, იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო სისტემას რამდენიმე ახალი კონფლიქტი აჩუქა. სამხრეთ კავკასია, შეიძლება ითქვას, რომ ეთნო კონფლიქტების კერა აღმოჩნდა და მისი სტაბილურობის იმედიც დასაწყისშივე ჩაკლა სამმა ახალმა კონფლიქტმა. საკითხის აქტუალობიდან და მნიშვნელობიდან

Read More

ყარაბაღის კონფლიქტი და რუსეთის ინტერესები

23/01/2017 By yatage

ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება სომხეთის საგარეო პრობლემატიკის კომპლექსში პრიორიტეტულ პრობლემად რჩება. დღესდღეობით მთიანი ყარაბაღი არის დე ფაქტო დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც თავს მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკად აცხადებს. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული ეს დე ფაქტო სახელმწიფო ძალიან ახლოს მდებარეობს სომხეთთან და ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილსაც სომხები წარმოადგენენ.

Read More