E ISSN 2587-5396

Category: კიბერუსაფრთხოება

 2008 წლის ომი- რუსული კომპლექსური კიბერომის  ვერდანახული პლაცდარმი

 2008 წლის ომი- რუსული კომპლექსური კიბერომის  ვ...

14/06/2022 By yatage

                  შესავალი დასაწყისშივე უნდა აღინიშნოს, რომ ჰიბრიდული ომის არსს კარგად გამოხატავს არა მხოლოდის ელემენტები, რაც მისი შემადგენელი ნაწილია, არამედ ის, თუ სად მიმდინარეობს იგი. კიბერსივრცე ამ კითხვის ერთ-ერთი პასუხია. ოცდამეერთე საუკუნე ითვლება გლობალიზებული, ინფორმაციული, ციფრული სამყაროს ერად. თუმცა , ამავე საუკუნეში იზრდება ჰიბრიდული ომის საფრთხეები, იხვეწება მისი სტრუქტურა-მახასიათებლები,

Read More

კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე დ...

07/05/2021 By yatage

შესავალი დღეისდღეობით უდავოა, რომ კიბერუსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. აღნიშნულ სფეროში ალიანსის ძირითად მიზანს საინფორმაციო ქსელების დაცვითა და ამ მიმართულებით ხელმომწერ ქვეყანათა შესაძლებლობების გაძლიერებით კიბერუსაფრთხოებაში სტაბილიზებისა და შესაძლო საფრთხეებთან ღირსეული გამკლავება წარმოადგენს. ეჭვგარეშეა რომ კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას არა მარტო რიგი ქვეყნების უსაფრთხოებას არამედ საფრთხის ქვეშ დააყენოს

Read More
კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე და ალიანსის სტრატეგიული კონცეფცია ამ გამოწვევასთან საბრძოლველად
რა გავლენა აქვს რუსეთს ბალტიისპირეთზე და რამდენად ასუსტებს ის ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს?

რა გავლენა აქვს რუსეთს ბალტიისპირეთზე და რამდენ...

04/05/2021 By yatage

შესავალი ცივი ომის დასრულების და სსრკ-ს დაშლის შემდგომ პერიოდში დაიწყო ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების დემოკრატიზაციის პროცესი. ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დიდმა ნაწილმა საკუთარი მომავალი ევროკავშირს და NATO-ს დაუკავშირეს. მათ შორის იყვნენ ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა: ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი. სამი ქვეყნის გათავისუფლება რუსეთის ორბიტისგან და ევროპულ ოჯახში დაბრუნება, ბუნებრივია, მძაფრად აღიქვა რუსეთმა, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაშიც.

Read More

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში

28/04/2021 By yatage

შესავალი „უსაფრთხოება არსებითად სადავო ცნებაა“. თანამედროვე მსოფლიოში გლობალური უსაფრთხოების კონტურები მკვეთრად გამოკვეთილია. ამის დასტური, კიბერუსაფრთხოების ფენომენია, რომელიც კიბერტერორიზმის საფრთხიდან გამომდინარე დღითი დღე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს თავდაცვით და უსაფრთხოების სფეროში. სახელწმიფოს ძლიერების ბერკეტებიდან კიბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად, კიბერ პოტენციალის ზრდა, დღევანდელ რეალობაში  წარმოადგენს აუცილებლობას სახელმწიფოებისთვის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის

Read More
ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში
რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

21/04/2021 By yatage

კიბერტექნოლოგიების განვითარებამ და გავრცელებამ შექმნა ახალი სააფრთხეები და შესაძლებლობები საერთაშორისო არენაზე.  შესაბამისად, კიბერსივრცე გახდა ის განზომილება, რომელშიც ბრძოლა, შეიარაღება ასიმეტრიულია და ასეთ სიტუაციაში რთულია განისაზღვროს, ვინ ძლიერია და ვინ – სუსტი, ასევე ძნელია პროგნოზის გაკეთებაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიბერსივრცე სამხედრო დოქტრინაში განისაზღვრა, როგორც კონფლიქტის ახალი სფერო. კიბერსივრცეში აქტორებს მარტივად შეუძლიათ  ვინაობის დაფარვა და მათი გამოვლენა

Read More

ნატო  კიბერსივრცეში

13/12/2017 By yatage

 შესავალი თანამედროვე სამყაროში, როგორც განვითარებულ, ისე განვითრებად ქვეყნებში  მყარად დამკვიდრდა ტერმენები: კიბერსივრცე, ინფორმაციული ომი, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერდანაშაული, კიბერშეტევა, კიბერუსაფრთხოება და შესაბამისი კანონმდებლობა. ინტერნეტის შემქმნელები ვერასდროს წარმოიდგენდნენ, რომ ინტერნეტ ტექნოლოგიების მზარდი განვითარება წარმოშობდა ისეთ მასშტაბურ ს

Read More

ნატო ტექნოლოგიური განვითარების ზღვარზე: სტრატეგ...

22/07/2017 By yatage

ტრანსატლანტიკური ალიანსი ახალ სტრატეგიულ რეალობაში გადავიდა,  რომელიც სრულიად განსხვავდება ცივი ომის შემდგომი ეპოქისაგან. ჩინეთი თანდათან ნაგარიშგასაწევ  ძალად ჩამოყალიბდა და რუსეთთან ერთად ებრძვის ინტერნაციონალურ ნორმებსა და წყობას, რომელიც   სახელმწიფოების თავისუფალი ნების საფუძელზე ყალიბდებოდა. ტერორისტული საფრთხე კი დროთა განმავლობაში მატულობს და ფართო მასშტაბებს იძენს. მსოფლიო ინოვაციების ახალ ფაზაში შედის, რაც შეიარაღებულ ძალებზეც აისახება. ამასთან, მზარდმა ტექნოლოგიურმა

Read More

კიბერუსაფრთხოება – კოლექტიური თავდაცვის ა...

16/11/2016 By yatage

შესავალი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შექმნის დღიდან კოლექტიური თავდაცვა ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირების ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში გულისხმობდა როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო და საჰაერო თავდასხმების საერთო ძალებით აღკვეთას, თუმცა უკანასკნელ პერიოდში ალიანსი ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა: კიბერტექნოლოგიური განვითარების შეუქცევადმა პროცესმა და ჰაკერული თავდასხმების გახშირებულმა შემთხვევებმა საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად დაანახა ამ კუთხით უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების აუცილებლობა.

Read More