E ISSN 2587-5396

Category: საქართველო

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო სისტემაში – საქართველო და თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევები.

პატარა ქვეყანა საერთაშორისო სისტემაში – ს...

02/01/2023 By yatage

         შესავალი   დღეს საერთაშორისო პოლიტიკური სისტემა დიდ ძვრებს განიცდის. რუსეთ-უკრაინის ომმა და მისმა სამომავლო შედეგებმა შესაძლოა სრულიად ახალ საერთაშორისო სისტემას დაუდოს დასაბამი. ზემოხსენებულ ომს უდიდესი გავლენა აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მსოფლიო ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ-კულტურულ და სხვა მრავალ მნიშვნელოვან ასპექტზე. ბუნებრივია, ამგვარ რეალობაში ქვეყნებს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გადახედვა უწევთ. ამ მხრივ არც საქართველო უნდა იყოს გამონაკლისი,

Read More

“სამხრეთ კავკასიაში ირან – აზერბაიჯანს შო...

17/12/2021 By yatage

შესავალი სამხრეთ კავკასია და მასთან დაკავშირებული  სამხედრო -პოლიტიკური ან თუნდაც ეკონომიკური საკითხები არაერთხელ ყოფილა ინტერესის საგანი საერთაშორისო საზოგადოებაში. მოგეხსენებათ, მოცემული რეგიონი თითქმის ყოველთვის წარმოადგენდა საომარი მოქმედებების არეალს იმ აღმოსავლური სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც დღესაც ვერ იყოფენ ტერიტორიებს ან თუნდაც ნაციონალურ ან რელიგიურ საკითხებზე ვერ თანხმდებიან. აღნიშნული საკითხები კი უდიდეს გავლენას ახდენს როგორც საქართველოზე, ისე ერთად აღებულ მთელ

Read More
“სამხრეთ კავკასიაში ირან – აზერბაიჯანს შორის დაძაბული ურთიერთობების გავლენა დასავლურ სამაყროსა და საქართველოზე„
„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობების განვითარების დინამიკა იუგოსლავიის დაშლიდან დღემდე“

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობ...

21/07/2021 By yatage

შესავალი მეოცე საუკუნის 90იანი წლები გამორჩეული იყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებებით. საბჭოთა კავშირის დაშლა და ზოგადად სოციალისტური ბლოკის დაშლა არ აღმოჩნდა უმტკივნეულო არც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, არც ყოფილი იუგლოსლავიისთვის. მეტიც, იუგოსლავიის დაშლა საშინელ ომში გადაიზარდა. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ნატო-მ განახორციელა იუგოსლავიაში თავისი პირველი სამხედრო სამშვიდობო მისია. ნატო-ს დამსახურებით დროთა განმავლობაში სიტუაცია რეგიონში დასტაბილურდა. მეტიც,

Read More

„რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური სტრატეგია, ...

30/06/2021 By yatage

შესავალი საბჭოთა კავშირის დაშლა და ცივ ომში დამარცხება რუსეთისთვის დღემდე დიდ ტრავმას  და მის მთავარ კომპლექსს წარმოადგენს. „ძველი დიდების დაბრუნება“, „ჰეგემონიის გავრცელება“ ყოფილ წევრ ქვეყნებზე, ეს ის საკითხებია რაც რუსეთს მოსვენებას დღემდე არ აძლევს. მოსკოვის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი „პრივილეგირებულ ინტერესთა რეგიონში“ საკუთარი გავლენის გავრცელებაა. ერთ-ერთი იარაღი რომელსაც რუსეთი აქტიურად იყენებს არის ჰიბრიდული ომი. თავის

Read More
„რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური სტრატეგია, როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის და საერთაშორისო წესრიგის მთავარი გამოწვევა“
რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ და სახელმწიფოს დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პოლიტიკა

რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ...

28/06/2021 By yatage

შესავალი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ  რუსეთის ფედერაციის გავლენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ნაწილზე  მნიშვნელოვნად  შემცირდა, რაც კრემლის მიერ საკუთარი  შორსმიმავალი გეგმებისა და გეოპოლიტიკური ინტერესების განხორცილეებისთვის  ხელისშემშლელ ფაქტორად აღიქმება, რუსეთი ცდილობს აქტიურად გამოიყენოს მის ხელთ არსებული თითოული ბერკეტი, რამეთუ  გააფართოვოს და გაზარდოს საკუთარი გავლენა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, პირველ რიგში მას მოცემული მისწრაფებები ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიების მიმართ გააჩნია, რუსეთისთვის

Read More

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში

28/04/2021 By yatage

შესავალი „უსაფრთხოება არსებითად სადავო ცნებაა“. თანამედროვე მსოფლიოში გლობალური უსაფრთხოების კონტურები მკვეთრად გამოკვეთილია. ამის დასტური, კიბერუსაფრთხოების ფენომენია, რომელიც კიბერტერორიზმის საფრთხიდან გამომდინარე დღითი დღე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს თავდაცვით და უსაფრთხოების სფეროში. სახელწმიფოს ძლიერების ბერკეტებიდან კიბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად, კიბერ პოტენციალის ზრდა, დღევანდელ რეალობაში  წარმოადგენს აუცილებლობას სახელმწიფოებისთვის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის

Read More
ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში
რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

21/04/2021 By yatage

კიბერტექნოლოგიების განვითარებამ და გავრცელებამ შექმნა ახალი სააფრთხეები და შესაძლებლობები საერთაშორისო არენაზე.  შესაბამისად, კიბერსივრცე გახდა ის განზომილება, რომელშიც ბრძოლა, შეიარაღება ასიმეტრიულია და ასეთ სიტუაციაში რთულია განისაზღვროს, ვინ ძლიერია და ვინ – სუსტი, ასევე ძნელია პროგნოზის გაკეთებაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიბერსივრცე სამხედრო დოქტრინაში განისაზღვრა, როგორც კონფლიქტის ახალი სფერო. კიბერსივრცეში აქტორებს მარტივად შეუძლიათ  ვინაობის დაფარვა და მათი გამოვლენა

Read More

სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირ...

19/04/2021 By yatage

შესავალი მსოფლიოსში ყველაზე მჭირდო ეკონომიკური გაერთიანება ევროკავშირი თავისი გეოპოლიტიკითა და საგარეო პოლიტიკით საკმაოდ კომპლექსური ხასიათის მატარებელია. იგი თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია და ზემოქმედებს, როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებზე, ასევე პირიქითაც. დაბალგანვითარებული ქვეყნების, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების მთავარი მისწრაფება/სახელმწიფო კურსი მათი ღირებულებებიდან გამომდინარე დასავლეთია, შესაბამისად  საქართველო მომართულია ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ იმდენაც, რამდენადაც ეს მას შეუძლია. მის ამ სახელმწიფო კურსს კი

Read More
სამმხრივი პრიზმა – საქართველო, ევროკავშირი და დღევანდელი პოლიტიკური კლიმატი, რომელსაც რუსეთი რეგიონში აყალიბებს
Is Georgia’s pro-western orientation a myth or reality? – Hindering factors to liberal democracy perception in Georgia

Is Georgia’s pro-western orientation a myth or ...

15/04/2021 By yatage

Introduction Georgia has an open pro-western orientation foreign policy, and the evidence lies in Georgia’s aspiration towards NATO and EU membership. In 2012 through the parliamentary elections, Georgia underwent a peaceful transition of power, and the new government signed an Association Agreement with the EU which was perceived as an emphasis on pro-western orientation. Georgia’s

Read More

ჰიბრიდული ომი – ახალი გამოწვევა ევროპის ...

29/12/2020 By yatage

ომის ბუნება XXI საუკუნეშიც არ შეცვლილა, თუმცა გლობალიზაციისა და განვითარების კვალდაკვალ შეიცვალა თავად კონფლიქტის ხასიათი და გაჩნდა კონფლიქტის ახალი ფორმა-ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომისთვის არასამხედრო საშუალებების სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა უპირველესი მაჩვენებელია. ამჟამად ჰიბრიდული ომი სახელმწიფოთა, მათ შორის ევროკავშირის წევრების წინააღმდეგ, ძირითადად მოიცავს ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციების გამოყენებას, საარჩევნო პროცესებში ჩარევას, დეზინფორმაციას, კიბერ თავდასხმებსა და ფინანსური ზეგავლენების გამოყენებას.

Read More
ჰიბრიდული ომი – ახალი გამოწვევა ევროპის  უსაფრთხოებისთვის