E ISSN 2587-5396

Category: საერთაშორისო მისიები

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობების განვითარების დინამიკა იუგოსლავიის დაშლიდან დღემდე“

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობ...

21/07/2021 By yatage

შესავალი მეოცე საუკუნის 90იანი წლები გამორჩეული იყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებებით. საბჭოთა კავშირის დაშლა და ზოგადად სოციალისტური ბლოკის დაშლა არ აღმოჩნდა უმტკივნეულო არც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, არც ყოფილი იუგლოსლავიისთვის. მეტიც, იუგოსლავიის დაშლა საშინელ ომში გადაიზარდა. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ნატო-მ განახორციელა იუგოსლავიაში თავისი პირველი სამხედრო სამშვიდობო მისია. ნატო-ს დამსახურებით დროთა განმავლობაში სიტუაცია რეგიონში დასტაბილურდა. მეტიც,

Read More

კოსოვოს კონფლიქტი და ჰუმანიტარული ინტერვენცია

01/04/2021 By yatage

შესავალი კოსოვოს კონფლიქტმა ,,ჰუმანიტარული ინტერვენციის“ საერთაშორისო სამართლის გადახედვის საჭიროება წარმოქმნა.  კოსოვოში 1998-1999 წლებში მიმდინარე მოვლენების დროს სახეზე იყო ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, მასობრივი გაძევება და ომის დანაშაულები. ნატოს სამხედრო ძალების ინტერვენცია და დაბომბვის ფაქტები  საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების გარკვეული ნაწილის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული, ცალკეულ შემთხვევებში კი გაკრიტიკებული. 1999 წლის 23 მარტს, ნატომ დაიწყო სამ თვიანი

Read More
კოსოვოს კონფლიქტი და ჰუმანიტარული ინტერვენცია
ქაშმირის კონფლიქტი და ნატოს როლი – პოზიცია კონფლიქტთან მიმართებით

ქაშმირის კონფლიქტი და ნატოს როლი – პოზიცი...

30/03/2021 By yatage

შესავალი ნაშრომი ეხება ინდოეთ-პაკისტანის კონფლიქტს, რომელიც ქაშმირის კონფლიქტის სახელითაა ცნობილი, რა როლი აკისრია ნატოს ამ ხანგძლივი დაპირისისპირების გადაწყვეტაში და როგორია მისი პოზიცია. ნატოს აქტიური დამოკიდებულების ზრდა შეინიშნება 2000-იანი წლებიდან, შესაბამისად განხილული იქნება ამ პერიოდის ურთიერთობები. ნაშრომში განხილულია 2005 წლის მიწისძვრა ქაშმირში, რომელიც გარდამტეხი მოვლენა იყო ნატო-პაკისტანის ურთიერთობაში. საინტერესოა როგორ და რა მიზეზით განახორციელა ნატომ ჰუმანიტარული

Read More

საქართველო და საერთაშორისო სამხედრო მისიები

16/06/2020 By yatage

საერთაშორისო სამხედრო მისიები მსოფლიოში მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნებას ემსახურება. აღნიშნულს, საერთაშორისო ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ, როგორც უნივერსალური ისე რეგიონული, მათში გაწევრიანებული ან პარტნიორი სახელმწიფოების დახმარებით.  საქართველო მონაწილეობას იღებს როგორც გაეროს, ასევე ნატოსა და ევროკავშირის მიერ წარმოებულ საერთაშორისო სამხედრო მისიებში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების თანახმად, გაეროს უშიშროების საბჭოს და გენერალურ მდივანს კონფლიქტების თავიდან აცილების და მშვიდობის დამყარების მთელი

Read More
საქართველო და საერთაშორისო სამხედრო მისიები

ნატო მეკობრეთა კვალდაკვალ

22/02/2017 By yatage

მსოფლიო მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი საერთაშორისო ვაჭრობისათვის ზღვებსა და  ოკეანეებს იყენებს. სწორედ ისინია საკვების, ნავთობის და ბუნებრივი აირის მიწოდების უმნიშვნელოვანესი წყარო. ნატო კი, როგორც მსოფლიო უსაფრთხოების დამცველი უდიდესი მექანიზმი,  პასუხისმგებელია დაიცვას საერთაშორისო ვაჭრობა და საზღვაო რესურსები პოტენციური საფრთხისაგან. დღესდღეობით მეკობრეობა  სერიოზული გამოწვევაა უსაფრთხოებისათის. მეკობრეთა გახშირებულმა თავდასხმებმა აფრიკის რქის მახლობლად, ადენის ყურესა და ინდოეთის ოკეანეში, ხელი

Read More

უფრო მშვიდობიანი მსოფლიოსთვის (ახალი საერთაშორი...

17/01/2017 By yatage

მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარების გზაზე მე-20 საუკუნე უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების მრავალფეროვნების მიხედვით. სწორედ ამ საუკუნეში მომხდარმა გლობალურმა პროცესებმა – ტექნიკურმა და ინდუსტრიულმა პროგრესმა, ბირთვული იარაღის შექმნამ და მნიშვნელოვანმა პოლიტიკურმა ბატალიებმა (ორი მსოფლიო ომი, ,,ცივი ომი”), განსაზღვრეს სამყაროს შემდგომი განვითარების, მისი არსებობის პირობები. საბჭოთა კავშირში დაწყებული დემოკრატიზაციის პროცესი, გერმანიის გაერთიანება, ვარშავის პაქტი  და ცენტრალური ევროპიდან

Read More

კოსოვოს კონფლიქტი

09/06/2016 By yatage

კოსოვოს რესპუბლიკა ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მდებარეობს და მისი დამოუკიდებლობა გაეროს 106 ქვეყნის მიერაა აღიარებული. მიუხედავად ამისა მისი სტატუსი დღემდე საკამათოა. დღეს დღეისობით ბრიუსელის შეთანხმების საფუძველზე კოსოვოს ხელისუფლება აკონტროლებს ქვეყანას და გაუქმებულია სერბეთის ავტონომია, თუმცა დამოუკიდებლობამდე კოსოვომ დიდი გზა განვლო.

Read More

ნატო-ს როლი მშვიდობის უზრუნველყოფაში – კო...

29/03/2016 By yatage

ბრიუსელის შეთანხმების საფუძველზე დღეისათვის  კოსოვოს მთავრობა მთლიანად აკონტროლებს ქვეყნის ტერიტორიას და  სერბეთის ავტონომია გაუქმებულია. ამავე შეთანხმების საფუძველზე სერბეთმა კოსოვო აღიარა, როგორც ავტონომია  და არა სახელმწიფოდ.

Read More

საქართველოს როლი ISAF-ის მისიაში

09/03/2016 By yatage

მას შემდეგ თითქმის თხუთმეტი წელი გავიდა, რაც 2001 წლის 20 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს  №1386 რეზოლუციის საფუძველზე  შეიქმნა ISAF-ი, NATO-ს უსაფრთხოების მისია ავღანეთში. მასში მონაწილეობისა და, შესაბამისად, ავღანეთში მშვიდობის დამყარების სურვილი გამოთქვეს NATO-ს არაწევრმა სახემლმწიფოებმაც. მათ შორის იყო საქართველოც. 2004 წელს  ქართულმა მხარემ გადაწყვიტა საკუთარი წვლილი შეეტანა გლობალური ხასიათის მისიაში. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში უსაფრთხოების

Read More