E ISSN 2587-5396

Category: ჰიბრიდული ომი

 2008 წლის ომი- რუსული კომპლექსური კიბერომის  ვერდანახული პლაცდარმი

 2008 წლის ომი- რუსული კომპლექსური კიბერომის  ვ...

14/06/2022 By yatage

                  შესავალი დასაწყისშივე უნდა აღინიშნოს, რომ ჰიბრიდული ომის არსს კარგად გამოხატავს არა მხოლოდის ელემენტები, რაც მისი შემადგენელი ნაწილია, არამედ ის, თუ სად მიმდინარეობს იგი. კიბერსივრცე ამ კითხვის ერთ-ერთი პასუხია. ოცდამეერთე საუკუნე ითვლება გლობალიზებული, ინფორმაციული, ციფრული სამყაროს ერად. თუმცა , ამავე საუკუნეში იზრდება ჰიბრიდული ომის საფრთხეები, იხვეწება მისი სტრუქტურა-მახასიათებლები,

Read More

მიგრანტები – რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრ...

15/03/2022 By yatage

შესავალი   ბელარუსისა და რუსეთის ფედერაციის მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობები არახალი მოვლენაა, თუმცა 2020 წლის ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელსაც შედეგად ალექსანდრე ლუკაშენკოს სათავეში მოსვლა მოჰყვა, კავშირები კიდევ უფრო გამყარდა. მას შემდეგ, მინსკი -კრემლის ინტერესების უპირობო დამცველად გვევლინება, ევროკავშირმა კი რიგ არადემოკრატიულ მოვლენებზე საპასუხოდ, სანქციები დაუწესა ლუკაშენკოს რეჟიმს.   მიმდინარე მოვლენების, განსაკუთრებით კი უკრაინის ომის ფონზე,

Read More
მიგრანტები – რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის ახალი მექანიზმი
კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე და ალიანსის სტრატეგიული კონცეფცია ამ გამოწვევასთან საბრძოლველად

კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე დ...

07/05/2021 By yatage

შესავალი დღეისდღეობით უდავოა, რომ კიბერუსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. აღნიშნულ სფეროში ალიანსის ძირითად მიზანს საინფორმაციო ქსელების დაცვითა და ამ მიმართულებით ხელმომწერ ქვეყანათა შესაძლებლობების გაძლიერებით კიბერუსაფრთხოებაში სტაბილიზებისა და შესაძლო საფრთხეებთან ღირსეული გამკლავება წარმოადგენს. ეჭვგარეშეა რომ კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას არა მარტო რიგი ქვეყნების უსაფრთხოებას არამედ საფრთხის ქვეშ დააყენოს

Read More

ჰიბრიდული ომი – ახალი გამოწვევა ევროპის ...

29/12/2020 By yatage

ომის ბუნება XXI საუკუნეშიც არ შეცვლილა, თუმცა გლობალიზაციისა და განვითარების კვალდაკვალ შეიცვალა თავად კონფლიქტის ხასიათი და გაჩნდა კონფლიქტის ახალი ფორმა-ჰიბრიდული ომი. ჰიბრიდული ომისთვის არასამხედრო საშუალებების სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა უპირველესი მაჩვენებელია. ამჟამად ჰიბრიდული ომი სახელმწიფოთა, მათ შორის ევროკავშირის წევრების წინააღმდეგ, ძირითადად მოიცავს ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციების გამოყენებას, საარჩევნო პროცესებში ჩარევას, დეზინფორმაციას, კიბერ თავდასხმებსა და ფინანსური ზეგავლენების გამოყენებას.

Read More
ჰიბრიდული ომი – ახალი გამოწვევა ევროპის  უსაფრთხოებისთვის

ნატო  კიბერსივრცეში

13/12/2017 By yatage

 შესავალი თანამედროვე სამყაროში, როგორც განვითარებულ, ისე განვითრებად ქვეყნებში  მყარად დამკვიდრდა ტერმენები: კიბერსივრცე, ინფორმაციული ომი, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერდანაშაული, კიბერშეტევა, კიბერუსაფრთხოება და შესაბამისი კანონმდებლობა. ინტერნეტის შემქმნელები ვერასდროს წარმოიდგენდნენ, რომ ინტერნეტ ტექნოლოგიების მზარდი განვითარება წარმოშობდა ისეთ მასშტაბურ ს

Read More

ნატო ტექნოლოგიური განვითარების ზღვარზე: სტრატეგ...

22/07/2017 By yatage

ტრანსატლანტიკური ალიანსი ახალ სტრატეგიულ რეალობაში გადავიდა,  რომელიც სრულიად განსხვავდება ცივი ომის შემდგომი ეპოქისაგან. ჩინეთი თანდათან ნაგარიშგასაწევ  ძალად ჩამოყალიბდა და რუსეთთან ერთად ებრძვის ინტერნაციონალურ ნორმებსა და წყობას, რომელიც   სახელმწიფოების თავისუფალი ნების საფუძელზე ყალიბდებოდა. ტერორისტული საფრთხე კი დროთა განმავლობაში მატულობს და ფართო მასშტაბებს იძენს. მსოფლიო ინოვაციების ახალ ფაზაში შედის, რაც შეიარაღებულ ძალებზეც აისახება. ამასთან, მზარდმა ტექნოლოგიურმა

Read More

კიბერუსაფრთხოება – კოლექტიური თავდაცვის ა...

16/11/2016 By yatage

შესავალი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შექმნის დღიდან კოლექტიური თავდაცვა ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირების ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში გულისხმობდა როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო და საჰაერო თავდასხმების საერთო ძალებით აღკვეთას, თუმცა უკანასკნელ პერიოდში ალიანსი ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა: კიბერტექნოლოგიური განვითარების შეუქცევადმა პროცესმა და ჰაკერული თავდასხმების გახშირებულმა შემთხვევებმა საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად დაანახა ამ კუთხით უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების აუცილებლობა.

Read More

კონფლიქტის ახალი ფორმა – ჰიბრიდული ომი

02/03/2016 By yatage

დღესდღეობით პოლიტიკურ ლექსიკონში ტერმინი „ჰიბრიდული ომი“ თვალსაჩინო ადგილს იკავებს. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ახალი საბრძოლო სტრატეგია მეტად აქტუალური გახდა მსოფლიო პოლიტიკის სცენაზე. ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში იზრდება ისეთი კონფლიქტების რაოდენობა, რომლებიც „არ ჯდება ომის დასავლურ კატეგორიებში“. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ კონფლიქტების ანალიზიდან არის მიღებული თანამედროვე წარმოდგენა ჰიბრიდული ომის შესახებ, რომელშიც

Read More