E ISSN 2587-5396

Category: ნატო

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობების განვითარების დინამიკა იუგოსლავიის დაშლიდან დღემდე“

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობ...

21/07/2021 By yatage

შესავალი მეოცე საუკუნის 90იანი წლები გამორჩეული იყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებებით. საბჭოთა კავშირის დაშლა და ზოგადად სოციალისტური ბლოკის დაშლა არ აღმოჩნდა უმტკივნეულო არც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, არც ყოფილი იუგლოსლავიისთვის. მეტიც, იუგოსლავიის დაშლა საშინელ ომში გადაიზარდა. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ნატო-მ განახორციელა იუგოსლავიაში თავისი პირველი სამხედრო სამშვიდობო მისია. ნატო-ს დამსახურებით დროთა განმავლობაში სიტუაცია რეგიონში დასტაბილურდა. მეტიც,

Read More

რუსეთის საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვი...

30/06/2021 By yatage

შესავალი რუსეთი ცდილობს ეკონომიკურ-პოლიტიკური გავლენითა  და საინფორმაციო ომის გამოყენებით განახორციელოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკური მიზნები, რაც ,,გავლენის სფეროების’’ აღდგენასა და მისი, როგორც ,,დომინანტის იმიჯის ‘’ შენარჩუნებაში გამოიხატება. აქვს მცდელობა, ნავთობის უზარმაზარი მარაგი  გამოიყენოს უკრაინის, საქართველოს და სირიის პროცესებში, რომელიც საერთაშორისო ნორმებიდან ამოვარდნილია. მაგალითად, 2006 წელს უკრაინას ჩაუკეტა ბუნებრივი გაზის წყაროები, ხოლო 2008 წელს საქართველოს  და სირიაში

Read More
რუსეთის საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში
ბრძოლა არქტიკისთვის: რუსეთის მიზნები და ჩინეთის ინტერესი

ბრძოლა არქტიკისთვის: რუსეთის მიზნები და ჩინეთის...

31/05/2021 By yatage

შესავალი გლობალურმა დათბობამ ახალი პოლიტიკური დღის წესრიგი შექმნა. საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობისთვის მიუწვდომელი, რესურსებით მდიდარი ჩრდილოეთ პოლუსი, ახალ შესაძლებლობებსა და პოლიტიკურ დაძაბულობას გვთავაზობს. რვა სახელმწიფო: რუსეთი, კანადა, აშშ, გრენლანდია, ნორვეგია, შვედეთი, ფინეთი და ისლანდია პრეტენზიას აცხადებს ჩრდილოეთ პოლუსის რეგიონზე. 2008 წელს აშშ-ს გეოლოგიურმა კვლევის ცენტრმა (USGS) დაადგინა, რომ დედამიწის ნავთობპროდუქტების ერთი-მეოთხედი მდებარეობს არქტიკაში, რაც თავის მხრივ

Read More

კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე დ...

07/05/2021 By yatage

შესავალი დღეისდღეობით უდავოა, რომ კიბერუსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. აღნიშნულ სფეროში ალიანსის ძირითად მიზანს საინფორმაციო ქსელების დაცვითა და ამ მიმართულებით ხელმომწერ ქვეყანათა შესაძლებლობების გაძლიერებით კიბერუსაფრთხოებაში სტაბილიზებისა და შესაძლო საფრთხეებთან ღირსეული გამკლავება წარმოადგენს. ეჭვგარეშეა რომ კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას არა მარტო რიგი ქვეყნების უსაფრთხოებას არამედ საფრთხის ქვეშ დააყენოს

Read More
კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე და ალიანსის სტრატეგიული კონცეფცია ამ გამოწვევასთან საბრძოლველად
რა გავლენა აქვს რუსეთს ბალტიისპირეთზე და რამდენად ასუსტებს ის ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს?

რა გავლენა აქვს რუსეთს ბალტიისპირეთზე და რამდენ...

04/05/2021 By yatage

შესავალი ცივი ომის დასრულების და სსრკ-ს დაშლის შემდგომ პერიოდში დაიწყო ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების დემოკრატიზაციის პროცესი. ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დიდმა ნაწილმა საკუთარი მომავალი ევროკავშირს და NATO-ს დაუკავშირეს. მათ შორის იყვნენ ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა: ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი. სამი ქვეყნის გათავისუფლება რუსეთის ორბიტისგან და ევროპულ ოჯახში დაბრუნება, ბუნებრივია, მძაფრად აღიქვა რუსეთმა, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაშიც.

Read More

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში

28/04/2021 By yatage

შესავალი „უსაფრთხოება არსებითად სადავო ცნებაა“. თანამედროვე მსოფლიოში გლობალური უსაფრთხოების კონტურები მკვეთრად გამოკვეთილია. ამის დასტური, კიბერუსაფრთხოების ფენომენია, რომელიც კიბერტერორიზმის საფრთხიდან გამომდინარე დღითი დღე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს თავდაცვით და უსაფრთხოების სფეროში. სახელწმიფოს ძლიერების ბერკეტებიდან კიბერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად, კიბერ პოტენციალის ზრდა, დღევანდელ რეალობაში  წარმოადგენს აუცილებლობას სახელმწიფოებისთვის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის

Read More
ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა კიბერსივრცეში
რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

რუსეთის კიბერ აგრესია – გამოწვევა ნატოსთვის

21/04/2021 By yatage

კიბერტექნოლოგიების განვითარებამ და გავრცელებამ შექმნა ახალი სააფრთხეები და შესაძლებლობები საერთაშორისო არენაზე.  შესაბამისად, კიბერსივრცე გახდა ის განზომილება, რომელშიც ბრძოლა, შეიარაღება ასიმეტრიულია და ასეთ სიტუაციაში რთულია განისაზღვროს, ვინ ძლიერია და ვინ – სუსტი, ასევე ძნელია პროგნოზის გაკეთებაც. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიბერსივრცე სამხედრო დოქტრინაში განისაზღვრა, როგორც კონფლიქტის ახალი სფერო. კიბერსივრცეში აქტორებს მარტივად შეუძლიათ  ვინაობის დაფარვა და მათი გამოვლენა

Read More

ნატოს როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში

13/04/2021 By yatage

შესავალი ეკონომიკური კეთილდღეობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია ქვეყნის განვითარებისთვის.  სტატიაში საუბარი იქნება, თუ როგორ  უწყობს ხელს ნატოში გაწევრიანება ინვესტიციების მოზიდვას ხელს, ქვეყნის ეკონომიკის აღორძინებას და არგუმენტებით   მოყვანილი იქნება სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები თუ როგორი იყო მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ნატოში ინტეგრაციამდე  და რამდენად გაიზარდა მათი ეკონომიკა, ინტეგრაციის შემდეგ. სტატიაში  წარმოდგენილი იქნება  თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია არა

Read More
ნატოს როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში
პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა უსაფრთხოებისთვის და მისი დასაშვებობა საერთაშორისო სამართალში

პრევენციული თავდაცვის მნიშვნელობა სახელმწიფოთა ...

06/04/2021 By yatage

შესავალი დღემდე გრძელდება დაუსრულებელი მსჯელობა პრევენციულ თავდაცვასთან დაკავშირებით. ზოგი მისი დასაშვებობის მომხრეა, ზოგიც კი მოწინააღმდეგე. მომხრეები აცხადებენ, რომ ბირთვულ ეპოქაში ცხოვრება პრევენციული თავდაცვის დასაშვებობას აუცილებელს ხდის, რადგანაც თუკი სახელმწიფოები დაელოდებიან პირველ თავდასხმას, დიდი საფრთხეა, რომ ამან მათი სრული განადგურება გამოიწვიოს. მოწინააღმდეგეები კი აცხადებენ, რომ პრევენციული თავდაცვის კონცეფციას საერთაშორისო სამართალში არ აქვს იურიდიული საფუძველი. ისინი ამტკიცებენ,

Read More

კოსოვოს კონფლიქტი და ჰუმანიტარული ინტერვენცია

01/04/2021 By yatage

შესავალი კოსოვოს კონფლიქტმა ,,ჰუმანიტარული ინტერვენციის“ საერთაშორისო სამართლის გადახედვის საჭიროება წარმოქმნა.  კოსოვოში 1998-1999 წლებში მიმდინარე მოვლენების დროს სახეზე იყო ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, მასობრივი გაძევება და ომის დანაშაულები. ნატოს სამხედრო ძალების ინტერვენცია და დაბომბვის ფაქტები  საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების გარკვეული ნაწილის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული, ცალკეულ შემთხვევებში კი გაკრიტიკებული. 1999 წლის 23 მარტს, ნატომ დაიწყო სამ თვიანი

Read More
კოსოვოს კონფლიქტი და ჰუმანიტარული ინტერვენცია