E ISSN 2587-5396

Category: ნატო

რუსული დეზინფორმაციის ძირითადი გზავნილების შესწავლა: ლიეტუვისა და საქართველოს შემთხვევების შედარებითი ანალიზი

რუსული დეზინფორმაციის ძირითადი გზავნილების შესწ...

19/05/2022 By yatage

  შესავალი ციფრულმა ეპოქამ ჩვეულებრივ ადამიანს ინფორმაციის უპრეცედენტო რაოდენობასთან წვდომის შესაძლებლობა მისცა. რაც თავისთავად დადებითად აისახა ინდივიდის ინფორმირებულობასა და ჩართულობის შესაძლებლობებზე. მიუხედავად ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ინფორმაცია მარტივად მანიპულირებადი მასალაა და მისი გამიზნულად თუ შემთხვევით დამახინჯება არ წარმოადგენს სირთულეს. სწორედ ამას მივყავართ დღევანდელობის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევამდე – დეზინფორმაციამდე. „დეზინფორმაცია გულისხმობს როგორც მცდარ, ისე შეცდომაში

Read More

შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა ს...

01/05/2022 By yatage

    შესავალი შავი ზღვის რეგიონს აქვს გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკაში. გეოგრაფიულად იგი ასრულებს დამაკავშირებელ როლს აზიისა და ევროპის კონტინენტებს შორის – იგი ქმნის აღმოსავლეთში გასასვლელ ხელსაყრელ გარემოს.  შავი ზღვის აუზში არსებული ვითარება ასახვას პოვებს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, რაც განაპირობებს დაინტერესებას დიდი სახელმწიფოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და რეგიონული მოთამაშეების მხრიდან. აღნიშნულ ნაშრომში განხილულია

Read More
შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში: უკრაინისა და საქართველოს საერთო საფრთხეები, შესაძლებლობები და პერსპექტივა
მოკავშირე, წევრი თუ პარტნიორი? ნატოს ხანგრძლივი დილემა უკრაინასთან დაკავშირებით

მოკავშირე, წევრი თუ პარტნიორი? ნატოს ხანგრძლივი...

24/03/2022 By yatage

   შესავალი დღეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ესაა ტესტი და გამოწვევა დასავლური სამყაროსთვის, გულისხმობენ იმას, თუ როგორ გაუმკვლავდებიან ისინი რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს და როგორ აღმოუჩენენ უკრაინას შესაბამის მხარდაჭერასა და დახმარებას. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსის, ნატოს ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა და პარტნიორობა, რომელიც უკვე ორ ათწლეულზე მეტს ითვლის. ვინ

Read More

უნგრულ-რუსული ურთიერთობების ტრაექტორია ორბანის ...

07/03/2022 By yatage

შესავალი   2022 წლის 24 თებერვალს რამდენიმე თვიანი სამხედრო დაძაბულობის შემდეგ რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომი წამოიწყო, რასაც მალე მოჰყვა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მძიმე სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ეკონომიკური ზეწოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი რუსული ბანკების SWIFT-დან (მსოფლიო ბანკთაშორისი ფინანსური ტელეკომუნიკაციების საზოგადოება) გათიშვა იყო. მოლაპარაკებების პირველ ეტაპზე აღნიშნულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე ევროპულმა სახელმწიფომ მხარი არ დაუჭირა, მათ შორის

Read More
უნგრულ-რუსული ურთიერთობების ტრაექტორია ორბანის მმართველობის პერიოდში
რუსეთი ევრაზიულ კავშირში: სხვაობა დეკლარირებულ და რეალურ ინტერესებს შორის

რუსეთი ევრაზიულ კავშირში: სხვაობა დეკლარირებულ ...

27/02/2022 By yatage

    შესავალი წინამდებარე ნაშრომი ეხება რუსეთის ფედერაციის ეროვნული ინტერესების ანალიზს ახალი რეგიონული ორგანიზაციის ჭრილში, რომელსაც რუსეთი განიხილავს, როგორც საკუთარი გავლენისა და პოზიციების გამყარების საშუალებას. ეს საკითხი თანამედროვე საერთაშორისო არენაზე მიმდინარე პროცესებს შორის იმითაა გამორჩეული, რომ კარგად იკვეთება ფუნდამენტური განსხვავებები რუსეთის მიერ ოფიციალური განცხადებების/ დოკუმენტების გზით გაჟღერებულ ინტერესებსა და რეალურად არსებულ, ნაგულისხმევ ინტერესებს შორის. შესაბამისად,

Read More

ინტერმარიუმი: თეორია და პრაქტიკა

17/02/2022 By yatage

 შესავალი „ვინც მართავს აღმოსავლეთ ევროპას, ხელმძღვანელობს ჰართლენდს; ვინც მართავს ჰართლენდს, ხელმძღვანელობს მსოფლიო კუნძულს; ვინც მართავს მსოფლიო კუნძულს, ხელმძვანელობს მსოფლიოს“,- ასე აღნიშნა სერ ჰელფორდ ჯონ მაკინდერმა აღმოსავლეთ ევროპის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა. მსოფლიო ისტორია იცნობს უამრავ გეოპოლიტიკურ პროექტს. ზოგიერთი მათგანი წარსულს ჩაბარდა, ზოგი კი დღესაც არ კარგავს აქტუალობას. ასეთია ინტერმარიუმის კონცეფციაც, რომელიც თითქმის საუკუნის წინ პოლონეთის მეორე რესპუბლიკაში

Read More
ინტერმარიუმი: თეორია და პრაქტიკა
COVID-19 პანდემიის პირობებში ჯანმრთელობის შესახებ პერსონალური მონაცემების დაცვა

COVID-19 პანდემიის პირობებში ჯანმრთელობის შესახ...

14/02/2022 By yatage

შესავალი 2019 წლის დეკემბრიდან ახალი COVID-19 ვირუსით გამოწვეული დაავადება სწრაფად გავრცელდა მთელ მსოფლიოში, მას შემდეგ რაც ჩინეთში, ჰუბეის პროვინციის ქალაქ ვუჰანში, ეს დიაგნოზი პირველ პაციენტებს დაუსვეს. 2020 წლის მარტის დასაწყისიდან, ჩინეთის ფარგლებს გარეთ შემთხვევების რიცხვი ცამეტჯერ, ხოლო დაზარალებული ქვეყნების რაოდენობა სამჯერ გაიზარდა. მთელ მსოფლიოში COVID-19-ის სწრაფი გავრცელების გამო 2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ

Read More

Power Transition Theory and Its Limitations

25/01/2022 By yatage

Introduction The International Order built and led, for almost 70 years, by the United States is in crisis. We can see that in the Middle East, East Asia, Eastern Europe and even in the US and EU (internally). Things are changing and moving towards a global transition, and the fear of the order breaking down

Read More
Power Transition Theory and Its Limitations
თურქეთის ახალი გეოპოლიტიკური კოდი

თურქეთის ახალი გეოპოლიტიკური კოდი

31/12/2021 By yatage

  შესავალი   მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე აყენებს დღევანდელი თურქეთის პოლიტიკა მსოფლიოს, უნდა აღვნიშნოთ, თუ  როგორ შეიქმნა თურქული სახელმწიფო ანატოლიის ნახევარკუნძულზე და რა იდეოლოგიურ ფასეულობებზე დგას იგი დღეს. იმის თქმა, თუ როდის შეიქმნა თურქული სახელმწიფო ძნელია, რადგან თურქულმა ეთნოსმა არაერთხელ დაიპყრო ანატოლიის ზეგანი. თუმცა, ისტორიული პროცესების გამო, მათ უჭირდათ ფეხის მოკიდება ტერიტორიაზე.

Read More

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობ...

21/07/2021 By yatage

შესავალი მეოცე საუკუნის 90იანი წლები გამორჩეული იყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებებით. საბჭოთა კავშირის დაშლა და ზოგადად სოციალისტური ბლოკის დაშლა არ აღმოჩნდა უმტკივნეულო არც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, არც ყოფილი იუგლოსლავიისთვის. მეტიც, იუგოსლავიის დაშლა საშინელ ომში გადაიზარდა. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ნატო-მ განახორციელა იუგოსლავიაში თავისი პირველი სამხედრო სამშვიდობო მისია. ნატო-ს დამსახურებით დროთა განმავლობაში სიტუაცია რეგიონში დასტაბილურდა. მეტიც,

Read More
„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობების განვითარების დინამიკა იუგოსლავიის დაშლიდან დღემდე“