E ISSN 2587-5396

Blog

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობების განვითარების დინამიკა იუგოსლავიის დაშლიდან დღემდე“

„ნატო და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები: ურთიერთობ...

21/07/2021 By yatage

შესავალი მეოცე საუკუნის 90იანი წლები გამორჩეული იყო დიდი გეოპოლიტიკური ცვლილებებით. საბჭოთა კავშირის დაშლა და ზოგადად სოციალისტური ბლოკის დაშლა არ აღმოჩნდა უმტკივნეულო არც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის, არც ყოფილი იუგლოსლავიისთვის. მეტიც, იუგოსლავიის დაშლა საშინელ ომში გადაიზარდა. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ნატო-მ განახორციელა იუგოსლავიაში თავისი პირველი სამხედრო სამშვიდობო მისია. ნატო-ს დამსახურებით დროთა განმავლობაში სიტუაცია რეგიონში დასტაბილურდა. მეტიც,

Read More

ტერორისტული ორგანიზაციის ტრანსფორმაცია ლოკალურ ...

19/07/2021 By yatage

შესავალი გლობალური ტერორიზმი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა. ტერორისტული ორგანიზაციები და დაჯგუფებები მარტივად ითვისებენ ახალ ტექნოლოგიებს და სხვადასხვა მიზნის განსახორციელებლად იყენებენ ბრძოლის როგორც ტრადიციულ, ისე არატრადიციულ მეთოდებს. ჯიჰადი, ზოგიერთ ქვეყანასთან მიმართებით, პოლიტიკის ნაწილად იქცა. მუდმივად მზარდი ტერორისტული საფრთხის პირობებში კი დასავლური სახელმწიფოები მოლაპარაკების მეორე მხარედ თანდათან უფრო ხშირად განიხილავენ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის

Read More
ტერორისტული ორგანიზაციის ტრანსფორმაცია ლოკალურ პოლიტიკურ ძალად
რუსეთის საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში

რუსეთის საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვი...

30/06/2021 By yatage

შესავალი რუსეთი ცდილობს ეკონომიკურ-პოლიტიკური გავლენითა  და საინფორმაციო ომის გამოყენებით განახორციელოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკური მიზნები, რაც ,,გავლენის სფეროების’’ აღდგენასა და მისი, როგორც ,,დომინანტის იმიჯის ‘’ შენარჩუნებაში გამოიხატება. აქვს მცდელობა, ნავთობის უზარმაზარი მარაგი  გამოიყენოს უკრაინის, საქართველოს და სირიის პროცესებში, რომელიც საერთაშორისო ნორმებიდან ამოვარდნილია. მაგალითად, 2006 წელს უკრაინას ჩაუკეტა ბუნებრივი გაზის წყაროები, ხოლო 2008 წელს საქართველოს  და სირიაში

Read More

აშშ-ჩინეთის ეკონომიკურ-ინფრასტრუქტურული-საინფორ...

30/06/2021 By yatage

შესავალი სახელმწიფოები ქმნიან საერთაშორისო სისტემას, რომელშიც თითოეულ აქტორს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რამეთუ ისინი აქტიურად არიან ჩართულები მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში. თუმცა გარკვეული ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს საერთაშორისო წესრიგი,რაც ხდებოთა კიდეც საუკუნეების განმავლობაში. საერთაშორისო სისტემა დღესაც იცვლება, რომლის საუკეთესო მაგალითად გამოდგება აშშ-ჩინეთის ურთიერთობები. საინტერესოა ვიცოდეთ, პოლიტიკური ამინდის შემქმნელი ზესახელმწიფოები როგორი გზებით ცდილობენ უპირატესობის მოპოვებასა

Read More
აშშ-ჩინეთის ეკონომიკურ-ინფრასტრუქტურული-საინფორმაციო ომი  პოლიტიკურ კონტექსტში
„რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური სტრატეგია, როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის და საერთაშორისო წესრიგის მთავარი გამოწვევა“

„რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური სტრატეგია, ...

30/06/2021 By yatage

შესავალი საბჭოთა კავშირის დაშლა და ცივ ომში დამარცხება რუსეთისთვის დღემდე დიდ ტრავმას  და მის მთავარ კომპლექსს წარმოადგენს. „ძველი დიდების დაბრუნება“, „ჰეგემონიის გავრცელება“ ყოფილ წევრ ქვეყნებზე, ეს ის საკითხებია რაც რუსეთს მოსვენებას დღემდე არ აძლევს. მოსკოვის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი „პრივილეგირებულ ინტერესთა რეგიონში“ საკუთარი გავლენის გავრცელებაა. ერთ-ერთი იარაღი რომელსაც რუსეთი აქტიურად იყენებს არის ჰიბრიდული ომი. თავის

Read More

რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ...

28/06/2021 By yatage

შესავალი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ  რუსეთის ფედერაციის გავლენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ნაწილზე  მნიშვნელოვნად  შემცირდა, რაც კრემლის მიერ საკუთარი  შორსმიმავალი გეგმებისა და გეოპოლიტიკური ინტერესების განხორცილეებისთვის  ხელისშემშლელ ფაქტორად აღიქმება, რუსეთი ცდილობს აქტიურად გამოიყენოს მის ხელთ არსებული თითოული ბერკეტი, რამეთუ  გააფართოვოს და გაზარდოს საკუთარი გავლენა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, პირველ რიგში მას მოცემული მისწრაფებები ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიების მიმართ გააჩნია, რუსეთისთვის

Read More
რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ და სახელმწიფოს დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პოლიტიკა
ბრძოლა არქტიკისთვის: რუსეთის მიზნები და ჩინეთის ინტერესი

ბრძოლა არქტიკისთვის: რუსეთის მიზნები და ჩინეთის...

31/05/2021 By yatage

შესავალი გლობალურმა დათბობამ ახალი პოლიტიკური დღის წესრიგი შექმნა. საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობისთვის მიუწვდომელი, რესურსებით მდიდარი ჩრდილოეთ პოლუსი, ახალ შესაძლებლობებსა და პოლიტიკურ დაძაბულობას გვთავაზობს. რვა სახელმწიფო: რუსეთი, კანადა, აშშ, გრენლანდია, ნორვეგია, შვედეთი, ფინეთი და ისლანდია პრეტენზიას აცხადებს ჩრდილოეთ პოლუსის რეგიონზე. 2008 წელს აშშ-ს გეოლოგიურმა კვლევის ცენტრმა (USGS) დაადგინა, რომ დედამიწის ნავთობპროდუქტების ერთი-მეოთხედი მდებარეობს არქტიკაში, რაც თავის მხრივ

Read More

დემოკრატიის კრიზისი დასავლეთში, როგორც უსაფრთხო...

18/05/2021 By yatage

შესავალი თანამედროვე სახელმწიფოში დემოკრატია და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება ქვეყნის პოლიტიკური ინსტიტუტების მშენებლობის დროს ფუნდამენტურ მნიშვნელობას წარმოადგენს. ამაზე  დასავლეთში  პრინციპულად აღარ კამათობენ,  თუმცა დემოკრატიის  ხარისხი და მისი დაკნინება ნამდვილად აღშფოთებას იწვევს. დემოკრატიულობა თავისთავად ახდენს გავლენას ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. წინამდებარე ნაშრომში განიხილება  დასავლეთში მიმდინარე პროცესები დემოკრატიის განვითარებისა თუ კრიზისის კუთხით. საუბარი იქნება თუ რა არის

Read More
დემოკრატიის კრიზისი დასავლეთში, როგორც უსაფრთხოების გამოწვევა
აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და „ოთხეულის“ ჩარჩო

აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა და „ოთხეულის“ ჩარჩო

11/05/2021 By yatage

  შესავალი დღესდღეობით, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ის ქვეყანა, რომელიც მშვიდობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომწოდებელია, თუმცა ამერიკის ისტორიის მანძილზე იყო პერიოდები, როდესაც აშშ-ს პოლიტიკა შედარებით იზოლაციონისტური მიდგომით გამოირჩეოდა. სტატია 2 ნაწილად იყოფა, ერთი ნაწილი შეეხება, ამერიკის საგარეო პოლიტიკის გზას – იზოლაციონიზმიდან ინტერნაციონალიზმამდე, ხოლო მეორე ნაწილი, ბრუს ვ.ჯენტლესონის „ოთხეულის“ ჩარჩოს ანალიზს ეთმობა, რომელიც თავის მხრივ შედგება 3

Read More

კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე დ...

07/05/2021 By yatage

შესავალი დღეისდღეობით უდავოა, რომ კიბერუსაფრთხოება ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს. აღნიშნულ სფეროში ალიანსის ძირითად მიზანს საინფორმაციო ქსელების დაცვითა და ამ მიმართულებით ხელმომწერ ქვეყანათა შესაძლებლობების გაძლიერებით კიბერუსაფრთხოებაში სტაბილიზებისა და შესაძლო საფრთხეებთან ღირსეული გამკლავება წარმოადგენს. ეჭვგარეშეა რომ კიბერსივრციდან მომდინარე საფრთხეებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას არა მარტო რიგი ქვეყნების უსაფრთხოებას არამედ საფრთხის ქვეშ დააყენოს

Read More
კიბერუსაფრთხოების გავლენა ნატოს დღის წესრიგზე და ალიანსის სტრატეგიული კონცეფცია ამ გამოწვევასთან საბრძოლველად